Warisan Mulia

Warisan Mulia

Selamat, semoga engkau selalu selamat

Aku berpesan, jangan terjerat pada yang berat

Sebab bukan itu alasan daun setuju dibasahi embun

Engkau pasti mengerti, teruslah bernapas dengan anggun


Selamat, semoga engkau digaris selamat

Kita jangan terlalu jauh nanti kita kehilangan api unggun


Ditulis oleh: Wahid Tawaqal, mahasiswa FIB Unmul